Under 2020 donerade Ligula Foundation 439 250 SEK (≈43 925 euro) till välgörande ändamål. Stiftelsens stöd går främst till utsatta barn och utrotningshotade djur.
Våra projekt kan innefatta såväl långsiktiga biståndsprojekt som punktinsatser.

Utdelade bidrag

Under 2020, i en pågående pandemi, delade vi trots minskad ersättning och avkastning ändå ut 439 250 SEK (≈43 925 euro) vilket vi är mycket stolta över. Besöksnäringen drabbades tyvärr extra hårt och tillsammans med utdelningsförbud fick vi ett sämre genomslag på vårt fina samarbete för en bättre värld.

Beloppet kom dels ifrån avkastningen på vårt kapital och dels via den 10:- vi erhåller på varje bokning som kommer via Ligula Hospitality Groups hemsida Ligula.se   
Så TACK för att du genom din bokning på Ligula.se, hjälper oss att hjälpa andra!

Nedan ser du vart de donerades.

Utdelade bidrag – år 2020

Organisation Belopp
Summa Totalt 439 250
Rädda Barnen 50 000
Plan International 50 000
Nordens Ark 56 250
SOS Barnbyar 35 000
Frälsningsarmén 50 000
Stadsmissionen Göteborg 50 000
4 H Gårdar 25 000
Djurambulansen 25 000
Barnhemmet, Thailand 35 000
ACT, Svenska Kyrkan 23 000
World Animal Protection 40 000

Utdelade bidrag – år 2019

Organisation Belopp
Summa Totalt 600 000
Rädda Barnen 50 000
Plan International 50 000
UNICEF 50 000
SOS Barnbyar 35 000
Min Stora Dag 25 000
Läkare utan gränser 25 000
Stiftelsen Brödet 25 000
Frälsningsarmén 50 000
Stadsmissionen Göteborg 50 000
4 H Gårdar 25 000
ACT, Svenska Kyrkan 26 000
Barnhemmet, Thailand 25 000
Child Friends 25 000
Friends 2 750
Nordens Ark  56 250
Hundar utan hem, Irland 25 000
Djurambulansen 25 000
Hand in Hand 30 000
Resterande delas ut under Styrelsen vårmöte i april/maj 200 000

Utdelade bidrag – år 2018
                          

Organisation Belopp
Summa Totalt 600 000
Rädda Barnen Syrien 60 000
Plan International 60 000
UNHCR, Middle East 60 000
Second Chance 50 000
SOS Barnbyar 35 000
Min Stora Dag 25 000
Stiftelsen Brödet 25 000
Frälsningsarmén 25 000
Stadsmissionen Göteborg 25 000
4 H Gårdar 25 000
Svenska Livräddningssällskapet 25 000
Barnhemmet, Thailand 20 000
Nordens Ark 52 250
Hundar utan hem, Irland 25 000
World Animal Protection 25 000
Djurambulansen 25 000
Tandläkare utan gränser 25 000
Små gåvor löpande 12 750

Utdelade bidrag – år 2017
     

Summa Totalt 150 000
Organisation Belopp
Rädda barnen 20 000
Barncancerfonden 20 000
Min Stora Dag 20 000
SOS Barnbyar 20 000
UNICEF 20 000
Tandläkare utan gränser 20 000
Djurambulansen 10 000
4 H Gårdar 10 000
Svenska Hästars Värn 10 000