Donationer

Under 2018 donerar Ligula Foundation 600 000 kr till välgörande ändamål. För varje bokning som har gjorts via vår hemsida så har vi bidragit med 10 kr per bokning, direkt in i de 600 000 kr.