Ligula Foundation – FRÅGOR OCH SVAR

Varför startar Ligula Hospitality Group en välgörenhetsstiftelse?

Ligula Hospitality Group har under en lång tid stöttat en rad välgörenhetsprojekt, exempelvis ett barnhem i Thailand och djurparken Nordens Ark i Sverige. I takt med att koncernen nu växer vill vi kunna samordna de olika initiativ som tas och därför startar vi Ligula Foundation. Bedömningen är att vi därigenom kan göra mer riktade och omfattande insatser än om vi arbetar på olika håll inom koncernen. Kort sagt, vi vill öka vår förmåga att hjälpa till!

Vilken typ av ändamål kommer Ligula Foundation att stötta?

Ligula Foundation är inriktad på att hjälpa och stötta i första hand barn och djur, men även andra ändamål kan komma ifråga. Vi kan arbeta med såväl större insatser som med mindre som exempelvis bara kan handla om att stötta med reflexer eller utflykter för en skolas barn. I ett annat fall kan det vara stöd för att förhindra tjuvskytte och illegal jakt på djur i farozon för att bli utplånade på en viss ort. Stiftelsen kan komma att arbeta tillsammans med etablerade välgörenhetsorganisationer som t.ex. Röda Korset och Rädda Barnen, beroende på var bidragen för tillfället gör störst nytta. Ligula Foundation är imponerad av alla fina organisationer som försöker skapa en bättre värld för utsatta och mindre bemedlade och varken vill eller kan konkurrera med dessa.

Hur gör man för att söka medel från Ligula Foundation?

Mejla oss på info@ligula.se, så återkommer vi när vi har granskat din ansökan. Var gärna så detaljerad som möjligt, med information om din organisation och syftet med medlen. Vi kommer också att vara transparenta med hur medlen delas ut och disponeras.

Varifrån kommer pengarna i stiftelsen?

Som ett första steg görs en engångsavsättning från familjen Löffler om 10 Mkr. Därefter kommer tio kronor för varje bokning av hotellrum, under 2017 – 2019, som sker via Ligula Hospitality Groups hemsida att tillföras stiftelsen.

Hur mycket går till välgörenhet?

Av det innestående kapitalet i stiftelsen kommer en del att användas till projekt och en del att förvaltas i syfte att skapa fortsatt tillväxt. Minst 75 – 80 procent av avkastningen på kapitalet samt hälften av det belopp som kommit in under ett år kommer att användas i ett eller flera välgörenhetsprojekt.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

Ligula Foundation redovisar sin verksamhet i form av en årlig rapport som presenteras på denna hemsida. Rapporten kommer att finnas för nedladdning på webbplatsen. Ligula Foundation vill och kommer att vara helt transparent vad gäller redovisning av såväl genomförda projekt som stiftelsens ekonomi och utrymme för bidragsgivande.

Hur finansieras administrationen?

Ligula Hospitality Group har åtagit sig att sköta administrationen för stiftelsen de första tre åren, 2018 – 2019, enligt ett förvaltningsavtal som upprättas med stiftelsen. Under dessa tre år svarar Ligula Hospitality Group för alla eventuella löpande kostnader genom ett donationsavtal. Därefter tar stiftelsen själv över om inte en ny uppgörelse träffas. Målsättningen är att minimera administrationen och att den inte ska överstiga de krav som finns på seriösa organisationer. Vi skall väl kvalificera oss för ett s.k. 90-konto. Stiftelsen vill och kommer vara helt transparent vad gäller redovisning av såväl genomförda projekt som stiftelsens ekonomi.

Hur ser ledningen och styrelsen ut i stiftelsen?

Styrelsen är sammansatt av familjen Löffler, till familjen närstående personer samt representanter från Tastsinn AB/Ligula Hospitality Group AB. Styrelsen består av max fem personer och det dagliga arbetet leds av Elisabeth Löffler (arbetande vice ordförande) som svarar för det beredande arbetet.

Hur kommer besluten att fattas?

Eventuella externa ansökningar och förfrågningar behandlas tillsammans med stiftelsens egna uppslag vid något av styrelsens tre – fyra sammanträden per år. Då delas upparbetade medel ut till de projekt som styrelsen beslutat om. Det kommer också att finnas utrymme för Elisabeth Löffler att bevilja mindre belopp för löpande kostnader i pågående projekt.

Hur mycket pengar kommer stiftelsen att använda till välgörenhet?

Stiftelsens kapital beror på hur väl man lyckas förvalta det kapital man förfogar över, samt hur många bokningar som går via Ligula Hospitality Groups hemsidor. Ambitionen är att på sikt varje år kunna dela ut minst en miljon svenska kronor.

Hur förvaltas stiftelsens kapital?

Kapitalet är placerat på en välrenommerad bank, inledningsvis Svenska Handelsbanken. Tillsammans med banken och i enlighet med den placeringsstrategi som fastställts löpande placeras kapitalet för att skapa bästa löpande avkastningen för stiftelsen. Placeringar kan ske i aktier, optioner, obligationer och fast egendom med löpande avkastning eller i ett enkelt tillgodohavande med löpande ränta på ett bankkonto.