Om Ligula Foundation

Ligula Foundation är grundat av familjen Löffler samt Tastsinn AB med dotter- och systerbolagen inom koncernen, främst Ligula Hospitality Group AB. Bakgrunden är en vilja och ambition att hjälpa till i världen och därmed bidra till ett bättre samhälle i stort.

Ligula Foundation har i första hand valt att koncentrera sina insatser mot barn och djur som vi upplever som viktiga för den framtida hållbarheten. Utan ett rikt djurliv och välmående barn kommer framtiden att se dyster ut. Även andra typer av allmänna stöd kan förekomma såväl som direkta stöd till forskning och andra hjälporganisationer.

Stiftelsen kan verka i hela världen och där man inte kommer fram själva, sker stöden genom välrenommerade och kända hjälporganisationer. Stöd till enskilda initiativ kan vara en annan väg för Stiftelsen att nå ut med sin ambition. I det senare fallet bygger det på att man kan dokumentera sina insatser på ett trovärdigt sätt för att erhålla stöd från Stiftelsen.

Ligula Foundation är stiftat med ett engångskapital från familjen Löffler, samt från ovanstående bolag där den löpande avkastningen skall delas ut till 75 – 80 procent. Utöver detta kapital donerar Ligula Hospitality Group, enligt ett donationsavtal som inledningsvis löper under tre år, ytterligare medel. För varje bokning av en övernattning som sker via Ligula Hospitality Groups hemsida avsätts tio kronor till Ligula Foundations arbete. Av dessa tio kronor går hälften till kapitalet och den andra halvan direkt till välgörenhet inom ramen för innevarande års utdelning. Således delas aktuellt år både andelen av avkastningen samt halva bidraget från bokningarna ut under året till välgörenhet i enlighet med Stiftelsens ambitioner.

Familjen och koncernen runt Tastsinn AB/Ligula Hospitality Group AB har en lång tradition av att stötta olika välgörenhetsprojekt. Ligula Foundation bildades 2017 för att samla, koncentrera och koordinera koncernens olika välgörenhetsinitiativ på bästa sätt.

Stiftelsens främsta uppgift är att ge stöd till barn och utrotningshotade djur. Formerna och bedömning kan se olika ut från fall till fall men barn och djur står i fokus i bedömningarna när bidrag delas ut. Sedan kan givetvis även forskning och andra välgörande ändamål också bli förebild för stöd om detta är möjligt och ryms i befintliga resurser. När vi talar om utsatthet så ger vi det en relativt bred tolkning och kan grunda sig på ett hjälpbehov av olika skäl. Idag är vi engagerade i ett barnhem i Thailand, där många är statslösa, och vi är också Guldfadder till den utrotningshotade järven via djurparken Nordens Ark i Sverige. Båda dessa engagemang har pågått under lång tid och skall fortsätta tills vidare. 

Ligula Foundation kan även komma att skänka pengar direkt till andra välgörenhetsorganisationer, som till exempel Röda Korset eller Rädda Barnen vid till exempel naturkatastrofer och krig. Organisationer som Barncancerfonden, SOS Barnbyar och liknande organisationer kan också komma att få bidrag från stiftelsen. Denna typ av gåvor har varit en stor del av det Corporate Social Responsibility-arbete som bolagen inom Ligula Hospitality Group tidigare genomfört. Koncernen har självklart också tidigare lämnat stöd till offren för exempelvis tsunamin i Asien, kriget i Syrien och andra katastrofer som på ett eller ett annat sätt berört barn och djur.

Vilka projekt som skall stöttas beslutas av Stiftelsens styrelse. Styrelsen sammanträder tre till fyra gånger per år och består av max fem ledamöter med representanter från familjen Löffler, närstående personer, samt medarbetare från Ligula Hospitality Group. Stiftande medlemmar är Uwe Löffler (ordf), Elisabeth Löffler (vice ordf) och Marita Ceder (sekr).