Under 2022 donerade Ligula Foundation 1 million SEK till välgörande ändamål. Stiftelsens stöd går främst till barn och djur.
I Anna Söderbergs namn fick Stiftelsen in 10 000 SEK som ska fördelas i samråd med familjen Söderberg. Summan är dedikerad katter och deras välbefinnande. Ett varmt tack till alla som har bidragit till minnet av Anna, från familjen Söderberg.
Ligula Foundation stöttar Nordens Ark genom att vara fadder för järven.

VI VILL BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Ligula Foundation är en välgörenhetsstiftelse med inriktning främst mot barn och djur. Vårt stöd kan omfatta såväl långsiktiga projekt som enskilda punktinsatser.

Ligula Foundation är grundat av ägarfamiljen Löffler samt Tastsinn AB med dotter- och systerbolagen i Ligula Hospitality Group AB. Allt i en ambition att bidra till ett bättre samhälle i stort. 

  • ”Vi har valt att rikta våra insatser främst mot barn och djur eftersom vi upplever dem som viktiga för en framtida hållbarhet. Om vi inte har ett rikt djurliv och välmående barn kommer framtiden att se dyster ut” säger stiftelsens ordförande Uwe Löffler.

Stiftelsens arbete finansieras genom grundbidrag från familjen samt bidrag och donation från verksamheterna inom Ligula Hospitality Group. För varje bokning som görs på ligula.se donerar Ligula Foundation 10kr till välgörenhet. Tack för att ni hjälper oss att hjälpa. Bidragens storlek beror till viss del på antalet hotellnätter som bokats online. Det betyder att du som väljer att boka på Ligula Hospitality Group’s hemsida bidrar till stiftelsens ambition att hjälpa till med att skapa en bättre värld.

  • ”Stiftelsen startades 2017 men Ligula Hospitality Group har en lång tradition av att bidra till välgörenhet. Sedan många år stöttar vi till exempel Nordens Arks viktiga arbete med att skydda utrotningshotade djur. Vi är också engagerade i ett barnhem i Thailand. Runt om i koncernen pågår dessutom andra initiativ. Genom att koordinera alla insatser och öka beloppen tror vi att vi kan bli mer effektiva och lämna större bidrag där de verkligen gör skillnad” säger Uwe Löffler.

Läs mer om hur stiftelsen fungerar och styrs