Ligula Foundations projekt 

Vi är mycket positiva till allmän välgörenhet och anser det vara en del av ett framgångsrikt företags skyldigheter. 

Vi skänker anpassade summor till olika organisationer som gör positiva insatser i och för samhället – med stort fokus på just barn och djur. Vi vill att barn  i hela världen ska ha samma möjligheter. Vårt stöd till djuren grundar sig på samma princip, nämligen att alla ska få möjligheten att uppleva en jord med ett fortsatt rikt djurliv som frodas och samsas med människan. 

Nordens Ark

Bland annat stöttar vi Nordens Ark som fodervärd och vi är stolt guldfadder till järven. Vi hoppas därmed kunna bidra till en populationsökning av den utrotningshotade järven, samt stödja de åtgärder som behövs för att förbättra miljön arten lever i. Våren 2017 fick vi också det glada beskedet att vårt fadderdjur järven fick tillökning med fyra små flickor.

Norden Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning, samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Läs mer om järven och Nordens Ark på hemsidan www.nordensark.se